PALADINS FREAKY TOURNAMENT #6

Krótko o samej inicjatywie

O nas


Paladins Polska to zorganizowana grupa ludzi, która prowadzi społeczność gry w naszym kraju.

Zaczynając od małej ekipy ludzi, dochodząc do poziomu sporej organizacji współpracującej między innymi z deweloperem gry czy największą platformą e-sportową ESL.

Naszym złotym mottem jest "Od graczy, dla graczy" - więc wiemy czego oczekujecie i ciągle staramy się brnąć ku lepszemu.

REGULAMIN TURNIEJU

1. Postanowienia ogólne

 

 • Poniższy regulamin dotyczy rozgrywek Paladins Freaky Tournament #6, który odbędzie się w dniu 23.09.2017.

 • Organizatorem Turnieju jest Paladins Polska.

 • Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 • Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją postanowień regulaminu.

 • Udział w turnieju jest otwarty dla wszystkich. Konto żadnego z graczy nie może być zablokowane. Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody administracji jest zabronione.

 • Link do strony dotyczącej turnieju: http://www.turniej.paladinspolska.pl

 

Administratorzy turnieju:

Bartosz Salamon    b.salamon@paladinspolska.pl

Mateusz Golec        m.golec@paladinspolska.pl

 

 

2. Komunikacja podczas turnieju

 

Podczas turnieju wszystkie drużyny będą miały dostęp do własnych kanałów głosowych.
Adres IP serwera: ts3.paladinspolska.pl

Kontakt z Kapitanami drużyn
Każdy Kapitan drużyny obowiązkowo musi znajdować się na naszym serwerze Discord
https://www.discord.me/PaladinsPolska lub http://www.discord.paladinspolska.pl

Brak osoby odpowiedzialnej za drużynę na serwerze równoznaczny jest z dyskwalifikacją drużyny.

Jeżeli kapitan wejdzie na serwer, musi się on zgłosić do administracji po odpowiednią rangę.

SERWER DISCORD SŁUŻY DO KONTAKTU ADMINISTRACJA - DRUŻYNY.

 

 

3. System turniejowy

 

 • W turnieju wezmą udział maksymalnie 64 drużyny. Każda z drużyn składa się z 5 zawodników + gracze rezerwowi.

 • Drużyny mogą zawierać zawodników spoza granic państwa pod warunkiem, że minimum czterech graczy posiada narodowość polską.

 • Aby drużyna mogła wziąć udział w turnieju, wszyscy gracze muszę posiadać konto na platformie challonge i być przypisani do danej drużyny.

 • Cały turniej rozgrywany jest w systemie play-off (przegrywasz-odpadasz).

 • Faza grupowa rozegrana będzie w systemie BO1. Mecze półfinałowe oraz finał rozgrywać będziemy w systemie BO3. (mecz o 3 miejsce BO3)

 

Zapisy oraz drabinka dostępne są pod adresem:

http://challonge.com/PaladinsFreakyTournament_v6

 

Turniej ma charakter jednofazowy: rozgrywki od 1/64 do finału.

 

 

4. Nagrody

 

Turniej przewiduje nagrody w postaci:

 • 1 miejsce - 800 kryształów

 • 2 miejsce - 400 kryształów

 • 3 miejsce - 200 kryształów

Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych nagród na WIĘKSZE.

 

Powyższa ilość przysługuje na każdego gracza z drużyny. Nagrody zostaną przypisane do kont po turnieju.

5. Zawodnicy

 

 • Zawodnik może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju.

 • Zawodnik nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.

 • Zabrania się używania wulgaryzmów lub jakiejkolwiek formy ogólnie uznanej za obraźliwą bądź irytującą w stronę administratorów, graczy lub widowni.

 • Zabrania się używania nazw graczy oraz opisów o wulgarnej treści.

 

 

6. Przebieg turnieju

 

Zapisy potrwają do 23.09.2017, do godziny 16:59. Check in 16:00.
Od 16:00 do 17:00 każda z drużyn ma obowiązek potwierdzić swój udział poprzez system check-in na platformie challonge.

 

Podczas meczu każda z drużyn może wykorzystać jedną, pięciominutową pauzę.

 

Zasady banowania i wyboru map:

Podczas turnieju korzystamy ze wszystkich map z trybu SIEGE / OBLĘŻENIE

Podczas rozgrywek BO1

 • Drużyna z wyższym numerem startowym: banuje pierwszą mapę

 • Drużyna z niższym numerem startowym: banuje drugą mapę

 • Drużyna z wyższym numerem startowym: wybiera pierwszą mapę

 

 

Podczas rozgrywek BO3 (mecze półfinałowe i finałowe)

 • Drużyna z wyższym numerem startowym: banuje pierwszą mapę

 • Drużyna z niższym numerem startowym: banuje drugą mapę

 • Drużyna z wyższym numerem startowym: wybiera pierwszą mapę

 • Drużyna z niższym numerem startowym: wybiera drugą mapę

 • Drużyna z wyższym numerem startowym: wybiera trzecią mapę

 

 

7. Rozgrywki

 

 • Wykorzystywanie błędów gry jest niedozwolone

 • Mecze rozgrywane są w trybie ONLINE.

 

Zanim zaczniesz:
Stwórz drużynę złożoną z pięciu graczy w Paladins
Skontaktuj się z drużyną przeciwną w celu ustalenia banów i wyborów map.

Kliknij Graj -> Niestandardowe

W tym momencie masz dwie opcje

 • Tworzenie meczu: Stwórz pokój do którego wejdziesz ze swoją drużyną i udostępnij jego nazwę oraz hasło swoim przeciwnikom przez czat w grze / Team Speak 3

 • Dołączenie meczu: Skontaktuj się ze swoim przeciwnikiem aby poznać nazwę pokoju oraz hasło i móc dołączyć ze swoją drużyną

 

Obowiązkowe ustawienia pokoju:

 • Region: EUROPA

 • Obserwatorzy: WŁĄCZONO

 • Tryb Draftu: RANKINGOWE

 • Wielkość Drużyny: 5 v 5

 

 

8. Dyskwalifikacja drużyny

 • Administracja turnieju zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny :

 • Z którą nie będzie możliwości się skontaktować przez 15 minut od rozpoczęcia meczu

 • Która nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym regulaminie

 • Administracja ma prawo zdyskwalifikować drużynę która wykorzystuje start turnieju do reklamy (m.in.: reklama portalu)

 

 

9. Oszukiwanie

 

 • Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zabronione.

 • Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.

 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.

 • Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności:

  • stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map

  • stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry

  • skryptów itp.

  • niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia

 


Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.

UŻYWANIE WSZELKICH BOTÓW, CHEATÓW = WYRZUCENIE Z TURNIEJU.

 

 

10. Transmisja

 

Turniej będzie transmitowany na kanale Twitch - Paladins_Polska
http://www.twitch.paladinspolska.pl
https://www.twitch.tv/paladins_polska

Komentator: Norbert "Deserian" Malanowicz

 

 

11. Postanowienia końcowe

 

 • Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przeprowadzeniu turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń losowych oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie - o zmianie poinformujemy wtedy w naszych mediach.

 • Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizatorzy lub administratorzy, którzy mogą, lecz nie muszą, uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

 • Zespół po stawieniu się w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana i tylko zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed administracją turnieju.

 

Transmisja turnieju dozwolona tylko po uzyskaniu pozwolenia od organizatora (złamanie tej zasady grozi dyskwalifikacją drużyny).

Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

 

Czytaj dalej

Drabinka turniejowa